Rekordmange søknader til Kulturminnefondet fra Rogaland

Aldri før har Kulturminnefondet mottatt så mange søknader på ett år. Ved årets slutt hadde de fått inn hele 2112 søknader.

  • Øyposten Nett
Publisert: Publisert:
blant de som fikk støtte finner vi den gamle «Bikinifabrikken» i Figgjo, som fikk 1 million i tilsagn for å rehabilitere murkledningen og vinduene, med målet om at her skal det blir næringsutvikling og leiligheter når prosjektet er ferdig.

KULTUR:

– Vi er veldig fornøyde med at så mange har søkt om støtte, for det betyr at stadig flere ser verdien av å ta vare på kulturminner, og at de ser at bygget de eier, båten de seiler med og huset de bor i har en verdi i lokalsamfunnet, sier styreleder i Kulturminnefondet Tine Sundtoft.

Mange boliger

I 2021 har Kulturminnefondet fordelt 135.429.000 kroner, og blant de som fikk støtte finner vi den gamle Bikinifabrikken i Figgjo, som fikk èn million i tilsagn for å rehabilitere murkledningen og vinduene, med målet om at her skal det blir næringsutvikling og leiligheter når prosjektet er ferdig.

I Hå står et hus fra 1770 hvor taket trenger en overhaling, der fikk eierne 20.000 kroner for å komme i gang med arbeidet slik at huset kan bli beboelig.

Og det er mange boliger det søkes om; hele 68 prosent av søknadene faller inn under kategorien "Private bygninger", og av disse er 56 prosent "Beboelseshus". I tillegg kommer det 118 søknader for næringsbygg, 66 søknader for fartøy og 128 søknader gjaldt rullende kulturminner som biler, busser og togvogner.

– Når vi gir tilsagn til prosjekter, handler det om ombruk og gjenbruk. Og bruk. Kulturminnefondets visjon er "Vern gjennom aktiv bruk", og det er målet for prosjektene vi gir støtte til. Boligen skal bos i, låven kan brukes til kunstgalleri, fabrikken kan brukes til café, fergen kan brukes til kulturscene, veteranbilen kan brukes på veien også videre, forteller Kulturminnefondets direktør Simen Bjørgen.

Bærekraftig

– Vi ønsker å vise frem bredden i våre prosjekter, og samtidig vise at de er bærekraftige både innen det økonomiske perspektivet og minst med tanke på miljøet. Våre prosjekter skal lønne seg for samfunnet og naturen, sier Tine Sundtoft.

Løpende behandling av søknader fra private eiere har ført til enklere søknadsbehandling og kortere saksbehandlingstid.

– Kulturminnefondet har dyktige fagfolk som hjelper til med veiledning i søknadsprosessen, forteller Bjørgen.

Privatpersoner kan søke om tilskudd, i tillegg til frivillige lag og organisasjoner, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre. Kulturminnefondet behandler søknadene løpende, som betyr at du når som helst kan sende inn din søknad om støtte til tiltak på ditt kulturminne. Du kan også søke om støtte til fag- og håndverksseminarer.

Søknader til både prosjekter og kurs/seminarer sendes gjennom Kulturminnefondets