Sidan Rennesøy musikkorps starta opp som eit gutekorps i 1954 har det vore ein kamp for å få tak i musikantar, dirigentar og publikum. Korpset har vore nede i fleire bølgjedalar, men har kome seg opp kvar gong.

Søndag var det meste på stell då korpset spela for ein fullsett sal i kulturhuset Meieriet.

Guttane kjem

Konserten starta med marsjen «Guttene kommer» og heldt fram med smakebitar frå kvar dirigentepoke i den 70 år lange korpshistoria. Me fekk høyra musikk som er skapt for fest og høgtid, og korpset viste ei imponerande breidde. For høvet var dei forsterka med ei handfull gamle medlemer som har flytta ut og er aktive andre stader.

Finn Opsahl og Marianne Lamberg har flytta til Rosendal, men hadde grave fram gamle bilder og protokollar. Etter kaffipausa heldt dei lysbildeforedraget 70 år på 20 minuttar.

Døme på klyngemarsjering i korpsets spede barndom. Foto: Sigbjørn Høidalen

I september 1954 starta opplæringa av dei første korpsmusikarane på Rennesøy, og seks av dei var faktisk til stades under jubileumskonserten søndag.

Desse veteranane var med frå starten i 1954; framme f.v. Magnus Årsheim og Njål Steinsland, bak f.v. Gunnar Dahle, Jakob Vestbø, Kristian Håvarstein og Leif Hauge. Foto: Sigbjørn Høidalen

Første framføring hadde korpset den 17. mai 1955.

Større breidde

På 1970-talet blei dei første damene med. Seinare hadde korpset ein av sine største suksessar med ein bamsekonsert i Meieriet, der dei fridde til barn og barnefamiliar.

Elles har vårkonsert på Pila og oktoberfest på Sørbø blitt tradisjonar, i tillegg til julekonsertar og 17. mai-speling. Marianne Lamberg kunne opplysa at det i år òg er 60 år sidan det første juletreet blei tent i Vikevåg, der korpset har ei sentral rolle.

Nokre av dei nyare konsertplakatane samla på eitt breitt. Foto: Sigbjørn Høidalen

Varaordførar Henrik Halleland kom med helsingar frå Stavanger kommune og fekk fram at Rennesøy musikkorps er ein institusjon.

Korpset har dei siste åra hatt stabilitet på dirigentsida, med esskornettist Nigel Fielding som spelande dirigent. Fleire tidlegare dirigentar sat i salen, blant anna Svein Kåre Berg, gjestedirigent frå 1982 og fast dirigent i perioden 1990 til 2008.

Tidlegare dirigent Svein Kåre Berg, ei klippe gjennom mange år i musikklivet på Rennesøy. Foto: Sigbjørn Høidalen

– Det var gøy å høyra. Eg kjenner det meste av dette stoffet, sa Berg til Øyposten i pausa.

Konferansier Eli Aleksandersen batt det heile saman, det som blei ein festkveld og ei høgtidsstund for alle i øyane som likar korpsmusikk.

Eli Aleksandersen leia programmet. Foto: Sigbjørn Høidalen