50 år i den kommunale kulturskolens tjeneste

Norsk kulturskoleråd jubilerer i 2023. Lørdag 18. mars er det 50 år siden organisasjonen ble stiftet som Norsk musikkskoleråd.

Morten Christiansen.
Publisert: Publisert:


Jubileet markeres på flere måter. Hovedmarkeringen skjer i november.
Kulturskolerådet har planer om at tirsdag 28. november kan alle som vil, overvære en jubileumsforestilling, som en håper å kunne direktesende på internettet.

I forbindelse med selve «fødselsdagen» nå i mars vil det bli lokale markeringer i regi av organisasjonens fylkesavdelinger. En kronikk forfattet av Kulturskolerådets direktør, Morten Christiansen, vil også bli publisert innen kort tid.

Men den store markeringen kommer altså i november: 28. november blir det
jubileumsforestilling i Oslo med inviterte gjester i salen, en forestilling som en har planer om å la hele kulturskolelandet få ta del i via internett, direkte eller i opptak.

For Norsk kulturskoleråd har disse 50 årene vært preget av en kontinuerlig oppbygging og utvikling av en sterk organisasjon med ansatte over hele landet, som til enhver tid skal inneha den riktige kompetansen for å utføre en tjeneste til beste for landets kommunale kulturskoler. Å bistå kulturskoleeierne og
kulturskolene med å etablere et kontinuerlig utviklingsarbeid knyttet til kulturskolen i kommunen, er en sentral del av Kulturskolerådets arbeid i dag.

Norsk kulturskoleråd er en interesse- og utviklingsorganisasjon for kommunene som eiere av kommunale kulturskoler. Med visjonen Kulturskole for alle som en stadig aktuell «ledestjerne», har organisasjonen fokus på å ivareta sine medlemmers interesser blant annet ved at en kontinuerlig og målrettet arbeider for å fremme kvalitet i opplæringen innen kunst og kultur for barn, unge og voksne.

– Norsk kulturskoleråd har vært gjennom et omfattende perspektivskifte det siste tiåret. Arbeidet er dreid mot økt eierfokusering både med tanke på innretning av strategi og tiltak. Et vesentlig virkemiddel har vært utviklingen av Kulturskolerådets veiledningsordning. Mål med veiledningen er å gjøre
kulturskoleeier bedre i stand til å drive utviklingsarbeid av sin kulturskole ut fra erkjente behov, egenvurdering og analyse, sier Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskolerådet.

Han sier veien videre for Norsk kulturskoleråd vil være på samme akse, men ha et spesielt søkelys på det Kulturskolerådet kaller Fremtidens kulturskole.

– Landets kulturskoler må ta i betrakting den raske utviklingen som samfunnet generelt påvirkes av. Stikkord i så måte er bærekraft, mangfold, digitalisering og samskaping. Dette er også de fire strategiområdene i Norsk kulturskoleråds Strategi 2032. I denne konteksten vil det være nødvendig ikke bare å snakke om, men utvikle fremtidens Norsk kulturskoleråd, sier Morten Christiansen.

Publisert: