Nærare 1700 besøkande fekk med seg påskevandringa på Finnøy i år, får Øyposten opplyst frå arrangørane medan siste gruppe er i ferd med å bli sendt ut i 13.30-tida.

Det er ny rekord. I fjor kom det kring 1400.

Solfrid Sevheim Haga (t.v.) og Heidi Bleie Skeiseid er klare til å senda ut gruppe nummer 15 søndag i 13.30-tida. Foto: Sigbjørn Høidalen

Øyposten blei eit par timar tidlegare med ei gruppe for å sjå påskeevangeliet utspela seg.

Menigheitspedagog Elisabeth Hauge Nordbø ønskjer folk velkomne i porten til Jerusalem. Foto: Sigbjørn Høidalen

– Påske har blitt feira i mange tusen år, seier Elisabeth Hauge Nordbø og trekk trådar tilbake til Gamle testamentet.

Tollaren Sakkeus (Aslak Bråtveit) har vore oppe i eit tre og sett Jesus, fortel han. Han blir bryskt kommandert tilbake til jobb av soldaten (Ola Aasland Vold). Foto: Sigbjørn Høidalen

Me går vidare.

Jesus kjem på eit esel medan ungane syng om Hosianna og deler ut palmegreiner av gran. Foto: Sigbjørn Høidalen

Då har me møtt Jesus og historia spissar seg til.

Ein romersk vaktpost (f.v. Markus Grødem og Noah Sevheim). Foto: Sigbjørn Høidalen

– Nå har dei tatt han, er det ei som seier:

– Han var visst i Getsemane hage då det skjedde.

Det er ikkje heilt trygt i Jerusale nå, får me høyra.

Rykta går kring eit leirbål i Jerusalem (sittande på bakken f.v. Erle Vignes Isachsen og Ingrid Moen og ståande bak Ingvild A. Moen). – Nå har dei tatt han. Det var visst i Getsemane, er det ei som seier.

Nå er me på Via Dolorosa. Der kjem Jesus med korset.

På Via Dolorosa: – Ikkje grin over meg, grin over dykk sjølve, seier Jesus (Tolli H.A. Frestad). Foto: Sigbjørn Høidalen

Nå står med ved foten av Golgata.

Ved Golgata: Maria (Ingeborg Voll) høyrer på Peter (Tor Øyvind Skeiseid) som fortvilar over at han svikta Jesus. Foto: Sigbjørn Høidalen

Meisteren er død, får me høyra.

Me går vidare og kjem til ein romersk heim.

– Me korsfesta ein kar i dag, seier romaren (Jan Tore Foldøy) til kona (Karin Spanne) når han heim til middag: – Nei, det var ikkje Barabas. Foto: Sigbjørn Høidalen

Mannen i huset har med seg heim eit linklede frå ein kar dei korsfesta. Kan det ha vore Guds son? kjem det fram.

Nå er me ved grava.

Grava er tom!

Maria (Silje Vignes Flesjå) og Maria Magdalena (Maria Flesjå Sivertsen) ved grava. Foto: Sigbjørn Høidalen

Her kjem det ein me har møtt før.

Det er Jesus!

Dette er større enn me kan fatta.

Har stått opp frå dei døde: Jesus (Sveinung Haraldseid) ber mor si (Silje Vignes Flesjå) og Maria Magdalena (Maria Flesjå Sivertsen) helsa disiplane. Foto: Sigbjørn Høidalen

Årets påskevandring er slutt for denne gruppa.

Nå er det grilling for dei som vil i Apalvika.

Elin Skårland frå Søndagsskulen Norge med Apalvika i bakgrunnen. Foto: Sigbjørn Høidalen

Påskevandringa på Finnøy starta opp i 2006 som ei lita markering for søndagsskulen. Så har det balla på seg og blitt eitt av dei største påsekearrangementa i Rogaland.

For å avvikle årets vandring var kring 80 aktørar i sving på og utanfor skodeplassane.