Redaktøransvar

Denne nettstaden er redigert på uavhengig grunnlag i samsvar med dei prinsipp som er nedfelt i Redaktørplakaten, og på norske medier sine etiske normer slik dei er uttrykte i Vær Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten.

Ansvarleg redaktør står etisk og rettsleg ansvarleg for det redigerte innhaldet, overfor media sin sjølvjustis (Pressens Faglige Utvalg) og overfor lov og domstol.

Dersom nokon reagerer på innhaldet, blir dei oppmoda om å ta kontakt med ansvarleg redaktør.

Ansvarleg redaktør: Rune Nedrebø