Påskeliljene vokser vilt og blomstrer i god tid før påske. Vårkål er en av de tidligste vårblomstene.

Kattuglene på Reilstad har i flere uker hatt sine paringsrop og andre lyder. Nå er det stille. Kattugla legger egg i mars og ruger nå.

Tjelden sine triller høres godt. Staren reparerer reiret på nausttaket ved kaien. Gulspurven synger de første strofene. Kvinender, laksender, stokkender og ærfugl har besøkt Reilstadvågen i flere uker.

Markene er grønne. Det lukter hevd. Våren kommer nå ...

Life is good.

Bjarte Hodnefjell