For oss i Arbeiderpartiet er de nære ting viktig. Det som er viktig for folk, er viktig i politikken. At vi kan gi god eldreomsorg og helsetjenester nær der folk bor. At det er gode og trygge fritidstilbud og møteplasser for barn- og unge.

Derfor heier vi på de som jobber for å få realisert Rennesøy Arena, at dette idrettsanlegget må prioriteres opp på listen til kommunen og komme raskt på plass. Det er også kjempeviktig at vi har en god fellesskole med nok ressurser, der alle er inkludert, med gratis SFO og gratis skolemat. Barnehagene våre må ha nok ansatte, de ansatte der og den flotte jobben de gjør, er en viktig del av folks liv.

Det er også viktig at vi støter gründere og lokalt næringsliv i Rennesøy og Finnøy kommunedeler. Vi er en hav- og landbrukskommune nå, og da hviler det et ansvar på oss. Og vi ønsker ikke at våre grønne øyer skal ødelegges med svære monstermaster.

Bruk stemmeretten din, bli med oss på laget til Team Kari, og vi skal jobbe for deg og det som er viktig for nettopp deg og dine.

Håper du krysser av oss kandidater fra Rennesøy og Finnøy AP, slik at vi får engasjerte folk fra våre kommunedeler inn i bystyret. Jeg står klar til å gjøre en jobb for Finnøy og Rennesøy. Godt valg!

Tina Nådland, leder Rennesøy Arbeiderparti

Nummer 11 på Ap's liste til lokalvalget