Stavanger er fantastisk plass for ferierende turister, enten de kommer med fly, bil eller cruisebåt. Vi har en flott trehusbebyggelse som tar deg tilbake til en svunnen tid. Det er lett for alle å kose seg i Stavanger. Enten du vil på kafe, galleri, museum eller har andre planer.

Stavanger senterparti har lenge vært tydelig på at Stavanger skal være en destinasjon det er ønskelig å besøke. Enten du kommer fra Tyskland, Japan eller USA. I Stavanger skal vi levere gode opplevelser, som det snakkes om etter endt tur, slik at en ønsker å komme tilbake. Derfor er det for oss helt uforståelig at det er så vanskelig å bli enige med sammarbeidspartiene, og andre om en felles strategi som gagner alle vedrørende cruisebåter i Stavanger havn.

Alle vil ha inntektene og et levende sentrum, som dette bidrar til. Men de fleste vil plassere båtene ytterst i vågen, og gjerne se etter flere nye kaier ellers i kommunen. Noen ønsker nærmest næringen til livs, og andre vil ha flest mulig besøkende. Vi i Senterpartiet vil ha næringen og gjestene. Men vi trenger ikke å ha fem store båter liggende på samme dag i Vågen!

Det er ikke hyggelig verken for Stavangers innbyggere eller for de som besøker byen vår. Derfor ville det vært mye bedre politisk om vi valgte å se på antall besøkende gjester per dag fremfor antall båter. Det er blitt laget gode rapporter på hvor stort trykk byen vår egentlig tåler, før det går utover kvalitet for både innbyggere og gjester. Folkevalgte har i utgangspunktet ikke kunnskap om alt, derfor er slike rapporter avgjørende for å treffe gode beslutninger. Dessverre i denne saken er det ikke nødvendigvis slike rapporter som blir mest vektlagt, men tidligere partiprogram og følelser.

Noen gikk for eksempel til valg på å redusere antall skip. Andre på å flytte båtene ut av Vågen. Om en kun ser på dette, ikke helheten kan det fortsatt i prinsippet komme så mange båter som en klarer å klemme inn på en dag.

Senterpariet mener vi skal se på antall gjester, og heller sette begrensningen her. Samtidig som vi ønsker få båter samme dag. Vi vil også ha båtene ytterst i Vågen, slik at indre havn kan brukes av fritidsbåter, Gamle Rogaland, Ryger Elektra og andre.

La oss bruke sunn fornuft å finne de gode løsningene som de fleste kan glede seg over. Stavanger skal være en god plass å være, både for gjester og Stavangers innbyggere!

Lisa Breiland 4.kandidat, Stavanger Senterparti