En aktivitetspark på Ryggjabø vil være en berikelse og en resurs