Senterpartiet var motstandere av forbudet. Vi mener det generelt er en dårlig ide å forby produksjon av lovlige varer. Det som likevel er mest opprørende i saken er at de partiene som var mest ivrige på å få gjennom forbudet har kjempet mest imot å gi bøndene erstatning. Høyre har ved enhver anledning jobbet mot økt erstatning.

Da vi tok over regjeringsmakten var denne saken fortsatt uløst til tross for at Solberg-regjeringen hadde hatt nesten fire år på seg. Problemet var imidlertid ikke at regjeringen Solberg brukte lang tid. Problemet var at de hadde ingen planer om eller vilje til å bedre erstatningen.

Senterpartiet og Arbeiderpartiet tok over makten i oktober 2021. I mars 2022 la landbruksminister Sandra Borch frem en erstatningsordning for pelsdyrbøndene i tråd med Stortingets vilje.

Den 1. oktober 2022 var det søknadsfrist og de første betalingene av erstatning ble utbetalt. Dessverre stanset arbeidet med taksering opp i noen måneder på grunn av en sak mellom landbruksdirektoratet og takst-firmaet. Dette er nå løst og arbeidet er gjenopptatt.

Denne saken handler ikke lengre om et for eller mot pelsdyr. Den saken er dessverre avgjort, og det siste pelsdyrholdet er avviklet. Saken handler om mennesker og om respekten for eiendomsrett og næringsfrihet. Pelsdyrbøndene ble svært dårlig behandlet av Solberg-regjeringen.

Vi skal få pelsdyroppgjøret i havn nå. Hver dag følger vi opp saken for å sikre at vi gjør vårt for at de tidligere pelsdyrbøndene og deres familier skal komme videre.

Senterpartiet og hele vår organisasjon har hatt et stort engasjement i denne saken. Derfor har vi siden regjeringsskiftet hatt som mål å håndtere saken både raskt og riktig. Det er ikke alltid de to forholdene trekker i samme retning.

Da forbudet kom så lovet vi å gjøre en jobb for pelsdyrbøndene. Sammen med næringen. bondeorganisasjoner og andre partier har vi dratt saken om erstatning lenge. Nå skal vi få avsluttet denne sørgelige saken som ble skapt av maktkamp og politisk spill med Høyre og Erna Solberg som hovedarkitekt.

Geir Pollestad, parlamentarisk nestleder i Senterpartiet