Senterpartiet var en ekstremt viktig støttespiller for næringa da dere var i opposisjon. Dessverre opplever vi fortsatt store utfordringer med å få landa en rettferdig erstatning for alle bøndene som rammes. Vi setter virkelig pris på den jobben Senterpartiet har gjort for rettferdighet, men det hjelper ikke dei som nå går til grunne økonomisk eller menneskelig.

Erstatningen blir fortsatt urettferdig, mange bønder holdes fortsatt urimelig utenfor. Det må fortsatt skje endringer. Forlag og pelseri som bøndene eige skal erstattes ut fra bokførte verdier i 2017 og ikkje etter takst, dette betyr tap på fleire titals millioner for desse selskapa som pelsdyrbøndene står som eiger av. Sp i opposisjon var tydelige på at bokførte verdier ikkje eigner seg til å fastsette verdien på selskapa, men det må utføras takst. Nå i regjering har dei glømt dette og vil bare tilby disse selskapa erstatning ut fra bokførte verdier, slik Solberg regjeringen ville.

Det er meir enn fem år siden et forbud mot pelsdyrnæringen kom inn i Jeløya-erklæringen, men ennå venter vi på erstatning. Dagens regjering har bidratt til å forlenge ventetiden ennå meir, gjennom å stoppe takseringen av gårdene i over et halvt år av helt uforståelige grunner.

For kvar dag som går etes erstatningen opp av økte renter og kostnader, samtidig som at banken skal få tilbakebetalt lån. Det som var en rimelig erstatning for tre år si, er nå ikke nok til å dekke gjelden til mange bønder, og vi får heller ingen rentekompensasjon for sein erstatning. Når takseringen endelig kom i gang igjen, ble vi møtt med et tregt og trenerende landbruksdirektorat. I mars 2022 sa regjeringen at alle avklaringer som måtte gjøres før erstatningene kunne utbetales, var gjort. Derfor er det heilt utrulig at ett år seinere har ikke staten engang klart å gi tilbud om forskudd på erstatning til alle bøndene som har søkt.

I forkant av NPA’s årsmøte 30. mai orienterte seksjonssjef Kai Terje Dretvik fra Landbruksdirektoratet om situasjonen rundt forskudd og erstatning. Der opplyste han om at det var 141 stk som har fått forskudd, 14 har fått avslag og 100 stk venter fortsatt på tilbud om forskudd, Han sa også at forskudd mest sannsynlig vil bli jobbet med til over sommeren og at direktoratet nå jobber med å ansette folk som skal stå for det endelige erstatningsoppgjøret. Det blir opplæring på dei i august/ september, og da er det håp om at dei kan starte opp med dei første sakene om endelig erstatning i oktober ein gong. Over eit år etter søknadsfristen til bøndene gikk ut og vi blei lova utbetaling i løpet av 6 måneder etterpå. Han sa også at oppgjøret vil pågå langt utover i 2024 (6 år og meir en 2200 dager etter forbudet kom)

Senterpartiet burde rydde opp i korleis Landbruksdirektoratet håndterer søknadene fra bøndene. De bryr seg overhodet ikke om fristene de har lagt på seg selv og leter etter muligheter til å undergrave bøndenes erstatningskrav. Listen over urimelige utslag vokser seg lengre for kvar veke. Dessverre må Norske pelsdyr familier gå nok ein sommer og vinter i uvisse over sin økonomi. Noe må skje nå Sandra og Trygve.

Jan Ove Horpestad Rogaland Pelsdyrlag