Det var ein fine varme ettermiddag i Fleirbrukshallen onsdag 6. september. Pensjonistlaget og kjerka i Finnøy inviterte te eldretreff med mye fine musikkinslag.

Det som imponerte oss var den staute, fine mannen og flygar Trygve Spanne. Han starta på den lange veien te flygar. Og alle hindringar han møtte på sin vei, utan å gi opp, det var ein reise fra A til Å. Me var heilt øvegitte ka han hadde fått te. Trygve Spanne var flinke å fortelle, og me satt som klistra.

Og mange takk te Helga, Ingvild og Brenda for gode sjeva og kakar og kaffi.

Av Benny og Harald Helgeland