De fleste kjenner jo Luthers historie, men litt oppsummering fra leksika:

«Martin Luther, født 10. november 1483 i Eisleben, Kurfyrstedømmet Sachsen i Det tysk-romerske rike, død 18. februar 1546 i Eisleben. Han var opprinnelig katolsk prest i augustinereremittenes orden. Han fikk en grundig utdannelse av sin orden og ble professor ved universitetet i Wittenberg. Tidlig i 30-årsalderen utviklet han teologiske synspunkter om kirkens myndighet, sakramentene, mennesket og dets forhold til Gud som – sammen med hans avstandtagen fra kirkelige misligheter, for eksempel innen måten avlat ble praktisert på – ga støtet til reformasjonen og førte til grunnleggelsen av de evangelisk-lutherske kirkene. Startpunktet for reformasjonen oppgis tradisjonelt som allehelgensaften lørdag 31. oktober 1517, den dag han utsendte sine diskusjonsteser mot sider ved avlatspraksisen, som han ifølge en mye omtalt, men noe svakt historisk belagt hendelse, spikret opp på kirkedøren i Wittenberg.»

Jeg har i mange år interessert meg for mitt slektsnavn Nesheim og slekt tilbake i tiden. Navnet Nesheim er fra gården Nesheim på Bjergøy i gamle Sjernarøy kommune. I dette arbeidet har jeg arbeidet tett med to firmenninger; en i USA og en på Eidsvoll. Jeg har her satt meg som nummer 01 i slektstreet og har arbeidet meg bakover, og vi er nå kommet til tilbake til slektsledd nummer 29, som var Thorgils Sprakalegg (967-1027). Han var en dansk adelsmann og hans barn var aktive politisk i Danmark og England. Thorgils var bestefar til konger både i Danmark og England. For en tid siden fant vi at vår Nesheim-slekt er et resultat av Luthers avstandstakelse fra en del av hva den katolske kirken stod for som for eksempel avlat og sølibat. Dette ga støtet til reformasjonen og førte til grunnleggelsen av de evangelisk-lutherske kirkene. Blant annet mente han at en kunne ha et godt kristenliv uten å forsake ekteskapet.

Thøger Jensen (Løvenbalk, f. 1490 og d. 1538) er nummer 14 i min slektstavle. Han var munk i St. Johannesordenen ved St. John’s Kloster i Viborg i Danmark. Thøger far skal ha lovet Gud, da han var i stor fare, at hvis han kom ut av vanskeligheten han hadde rota seg bort i, ville han overgi sønnen sin, selv om han var av en adelig familie, til et kloster. Det ser ut til at han kom seg ut av vanskene. Han holdt ord og gjorde det han lovet og leverte sønnen sammen med store eiendeler til klosteret.

St. John's Kloster spilte en stor rolle for reformasjonen i Danmark. Thøger kom under påvirkning av Hans Tausen, en munk i Johannesordenen som hadde studert hos Martin Luther i Wittenberg, Tyskland. Tausen ble overført til Viborg og Klosteret i 1525. Tausen ble leder av reformasjonen i Danmark som startet i Viborg. Thøger forkynte den reformerte religionen i Viborg og i København hvor han reiste sammen med Tausen. Han tok avstand fra katolisismen og ble lutheraner. Han var derved ikke lenger bundet av sitt løfte til et liv i kyskhet som munk. Han hadde fått et godt øye til en nonne i nonneklosteret i Viborg og han giftet seg med denne tidligere nonnen, Anna Pedersdatter. (Det er sagt i danske tekster at han «giftet seg med en jomfru blant nonnene». Den sannsynlige betydningen er at han giftet seg med en ung kvinne blant nonnene.)

Anna og Thøger ble foreldre til Peder Thøgesen (Løvenbalk), f. 1532 og døde av pest i 1595. Han ble kalt til kapellan, og deretter i 1558, som lutherske soknepresten i Viborg domkirke. Han studerte teologi i København og i utlandet. Han fikk en magistergrad (doktorgrad) i 1565 fra Københavns Universitet. I 1571 ble han valgt til dekan og biskop i Viborg lutherske stift. Han var også rektor ved Viborg katedralskole (også omtalt som latinskolen). Peder giftet seg med Margrethe Jensdatter. Hennes far var Jens Hansen, som var sønn av kong Hans av Danmark (1444–1513) og hans elskerinne Edelle Mikkelsdatter Jernskaeg.

Oppsummert:

Som en konsekvens av at Tøger konverterte til lutheraner, kunne han gifte seg. Min slekt har derfor grunn til å si at på grunn av Martin Luthers reformasjon av kirken og derved påvirkning av Thøger i sin religionsforståelse, kan vi takke Luther for at Thøger fikk gifte seg. Resultatet er at vi Nesheimer er etterkommere etter en konvertert katolikk og en «uekte» datter som danske Kong Hans var farfar til.