Norge er et langstrakt land, og kysten og havet har alltid vært viktig for oss. Langs hele kysten finner vi fiskerinæring, oljenæring, skipsrederier og havindustri. Denne verdiskapingen er mulig på grunn av de store og små lokalsamfunnene som finnes her – fra nord til sør.

Det må være attraktivt å bosette seg langs kysten og på øyer. Da vi var samlet i Hurdal høsten 2021, var vi enige om at det er viktig at vi bidrar til det. Mange steder er ferja selve livsnerven. Derfor lovet vi i Hurdalsplattformen å innføre en ordning med gratis ferjer for øyer og andre samfunn uten veiforbindelse til fastlandet – og vi lovet å gjøre alle ferjesamband med under 100 000 passasjerer årlig gratis. Nå er denne målsettingen oppfylt!

Fra og med i dag blir reisehverdagen for flere i Rogaland litt enklere. Regjeringen har lagt til rette for at to fylkesveiferjesamband i Rogaland kan bli gratis fra 16. august, og fylkeskommunene har fulgt opp med å vedta takstreduksjoner slik at disse sambandene blir gratis.

Disse sambandene i Rogaland er nå gratis:

  • Mekjarvik – Kvitsøy

  • Vassøy

Vi har tidligere bevilget midler som legger til rette for å innføre gratis ferjer der trafikkgrunnlaget er svakt. Nå legger vi til rette for reduserte takster og flere gratis ferjer til øyer og andre samfunn uten veiforbindelse til fastlandet.

Hva betyr dette for de som bruker ferja i hverdagen? La meg ta et eksempel: Taksten på sambandet Hjelmeland-Nesvik-Skipavik i Rogaland er redusert. Takstene på delstrekningene på fastlandet mellom Hjelmeland og Nesvik er 50 prosent lavere enn 1. januar 2021. Delstrekningene til Skipavik på øya Ombo er gratis. En pendler som hver arbeidsdag reiser tur-retur med ferje på delstrekningen Skipavik-Hjelmeland (med en bensin-/dieselbil med AutoPASS-avtale), vil spare i overkant av 17.000 kroner i 2023, sammenlignet med ferjetakstene i januar 2021.

Gratis ferje bidrar til å styrke konkurransekraften til det lokale næringslivet, men viktigst av alt, så bidrar dette til å gjøre livet enklere for de som er avhengige av ferja i hverdagen.

Gratulerer med gratis ferje!

Av Jon-Ivar Nygård (Ap)

samferdselsminister