Stavanger kommune er en av landets største jordbrukskommuner og en stor havbrukskommune. Kommunen har en betydelig produksjon av tomater, lam, melk, fjørfe og fiskeoppdrett.

Jordbruk og havbruk er i dag, og skal fortsatt være, en sentral næring i kommunen vår. Vi vil videreutvikle matbyen Stavanger – fra jord og fjord til bord.

Stavanger Arbeiderparti vil også sikre de langsiktige vilkårene for jordbruket gjennom et sterkt jordvern og ved å ivareta langsiktige grenser for jordbruk. Vi vil inkludere Stavangers andel av Stortingets jordvernmål i kommunale planer, og legge til rette for et mer klima- og miljøvennlig jordbruk.

Vi vil også sikre støtte til utbedringer og vedlikehold av turstier i kulturlandskap og beitemark. Og vi skal arbeide for en bærekraftig utvikling av havbruksnæringene, der miljø-, fellesskapsinteressene og næringshensyn blir ivaretatt.

Stem Arbeiderpartiet. Godt valg!

Tina Nådland,

leder i Rennesøy Arbeiderparti og nummer elleve på Ap's liste til lokalvalget