Det har den siste tiden vært flere oppslag i lokale aviser vedrørende en bekymring for det akuttmedisinske tilbudet til deler av Ryfylke. Vi tar bekymringene på alvor, og vil understreke at befolkningen i Ryfylke kan føle seg trygg på at akuttberedskapen er god, og har høy prioritet.

Akuttberedskapen i Ryfylke består av to deler; ambulansetjeneste i regi av Helse Stavanger og Ryfylke legevakt, som er et samarbeid mellom Hjelmeland, Kvitsøy og Stavanger kommuner.

Ryfylke legevakt gir et legevakttilbud til innbyggere i Hjelmeland og på Kvitsøy, Rennesøy og Finnøy. Dersom det er behov for hjemmebesøk, benyttes bil- eller båttransport til ikke landfaste øyer. Legevakten har samarbeidsavtale med Helse Stavanger for bruk av ambulansebåt i disse tilfellene.

Stavanger Universitetssykehus (SUS) har base for ambulansebåten på Judaberg. I tillegg er det plassert en akuttbil (first-responder) på Judaberg. SUS bruker bilen til kritiske hendelser med høy hastegrad i nærområdet, samtidig som en ambulanse sendes fra Stavanger.

Siden samme ambulansepersonell betjener både båt og akuttbilen, kan det få betydning for båtens responstid hvis personellet kjører bilen for langt fra båten. Det er AMK-sentralen som vurderer hvor mye oppdrag haster, og som koordinerer utrykninger. Dette er for å sikre en best mulig beredskap for ambulansebåten. Samarbeidskommunene har ikke krevd begrensninger på bruk av akuttbilen. Det medfører derfor ikke riktighet at det er lagt ned noe forbud for hvor bilen kan brukes. Ulike oppdrag har ulik hastegrad.

Eventuelle begrensninger for bruk av akuttbilen handler derfor om hvor mye oppdraget haster. Alle parter har ett felles mål; å sikre alle innbyggerne forsvarlig akuttmedisinsk hjelp. Hjelmeland, Kvitsøy og Stavanger kommuner vil, sammen med Stavanger Universitetssykehus, fortsette å jobbe for best mulig akuttberedskap både i Stavanger og Ryfylke.

Av

  • Camilla Haug Flem, kommunalsjef helse og omsorg, Hjelmeland kommune

  • Hege Helliesen, kommunalsjef helse, velferd og omsorg, Kvitsøy kommune

  • Lena A. Heimvik, klinikksjef Prehospital klinikk, Stavanger Universitetssykehus

  • Åse Straumstøyl, seksjonssjef kommunale legekontor og Ryfylke legevakt, Stavanger kommune