Leiar/Debatt

Eit klokt val

Det finst mykje kjærleik og varme i bedehusland

Budsjetthonnør til vekstkommunar

Misforstått toleranse

Oppdrett eller reiseliv?

Manglande vedlikehald av friluftsområde

Når bordet fanger…..

Tomatnæringa er verd sin eigen festival

Debatt: Første bedehusdåp i nyere tid

Gratulera Helgøysund!

Politisk ferjefiasko i Finnøy

Konsert og ferjer

Lesarbrev: Om å stilla spørsmål og fortelja historier

Viktig med gjennomgangstrafikk

Priskontroll på landbrukseigedomar og konsekvensar

Kvifor slik hastverk?

Lokaldemokrati eller embetsstyre?

Tid for å visa litt storsinn

Ta opp kampen

Tradisjonar for fall?