Leiar/Debatt

nettsak

«Sentumsnære tomter går på billigsalg»

Abonnement
8-Skifjell-2_original

Leserbrev: Sambygdinger

UKENS LEDER: Neste uke smeller det!

DAGENS LEDER: Felt av partiet

UKENS LEDER: Det rette vedtaket!

Når bordet fanger…..

bruer-forside_original

– Eit hårete og spenstig vedtak

Ferjetrafikk og noen realiteter

Nesheim kontra Helgøy

Kundebehandling og kyrkjegardsfred

Gledeleg folketalsutvikling

Ta ungdommen på alvor!

Gud, mammon og ordføraren

Landbruket inn i ei ny tidsepoke

Heilårsbustader eller fritidsbustader?

Bønder og lærarar er like viktige

Boknafjorden blir breiare

Ein historisk milepel

Ein eller to skular?

Når historia gjentek seg