Leiar/Debatt

Kirkens SOS ønsker fortsatt fokus på psykisk helse – også etter pandemien

Abonnement

Kva konsekvens får driftskuttet på sjukeheimen?

Abonnement
Dei pårørande Marianne Mjølhus, Margrethe Toft, og Jane Kirsten Cayeux er bekymra for kva det varsla driftskuttet vil bety for sjukeheimen.

Lesarinnlegg frå pårørande vedrørande varsla driftskutt ved Finnøy Sjukeheim

Abonnement
nettsak

«Sentumsnære tomter går på billigsalg»

Abonnement
8-Skifjell-2_original

Leserbrev: Sambygdinger

UKENS LEDER: Neste uke smeller det!

DAGENS LEDER: Felt av partiet

UKENS LEDER: Det rette vedtaket!

Når bordet fanger…..

bruer-forside_original

– Eit hårete og spenstig vedtak

Ferjetrafikk og noen realiteter

Nesheim kontra Helgøy

Kundebehandling og kyrkjegardsfred

Gledeleg folketalsutvikling

Ta ungdommen på alvor!

Gud, mammon og ordføraren

Landbruket inn i ei ny tidsepoke

Heilårsbustader eller fritidsbustader?

Bønder og lærarar er like viktige

Boknafjorden blir breiare