Det vaker kulturlandskapet på Helland på Rennesøy er av nasjonal interesse. Forslaget går ut på å byggja kraftlinjer her.
Det vaker kulturlandskapet på Helland på Rennesøy er av nasjonal interesse. Forslaget går ut på å byggja kraftlinjer her. FOTO: Rune Nedrebø

Høringsinnspill: Er luftlinjer alt bestemt?