Torri Mikalsen er byggeleiar for den nybygget til sjukeheimen. I brakkeriggen i bakgrunnen skal det på det meste vera plass til 40 personar som skal jobba med byggeprosjektet.
Torri Mikalsen er byggeleiar for den nybygget til sjukeheimen. I brakkeriggen i bakgrunnen skal det på det meste vera plass til 40 personar som skal jobba med byggeprosjektet. FOTO: Rune Nedrebø

I brakkeriggen skal det jobba opptil 40 med ny sjukeheim