Trongt om plassen for mjuke trafikkantar i Vikekleiva. Men nå kan det skje noko her.
Trongt om plassen for mjuke trafikkantar i Vikekleiva. Men nå kan det skje noko her. FOTO: Rune Nedrebø

Stavanger vil forskuttere gangveg