Vipa er en flott fugl, men arten er sterkt truet.
Vipa er en flott fugl, men arten er sterkt truet. FOTO: Bjørn Mo, Statsforvalteren i Rogaland

Vipa en blitt en kritisk truet art