Vaksinebussen dukkar opp igjen i morgon og torsdag på høvesvis Judaberg og  i Vikevåg.
Vaksinebussen dukkar opp igjen i morgon og torsdag på høvesvis Judaberg og i Vikevåg. FOTO: Rune Nedrebø

Vaksinebussen til Finnøy og Rennesøy i morgon og torsdsag