Hesby barnehage på Finnøy er alt vedteken lagt ned.
Hesby barnehage på Finnøy er alt vedteken lagt ned. FOTO: Øyposten

Mastra- og Rennesøy-barnehagene får 15 færre plassar

Kommunedirektøren foreslår å redusera talet på barnehageplassar i Rennesøy kommunedel med 15, fordelt på Mastra- og Rennesøy-barnehagane.

RENNESØY: Redkusjonen kjem som ein følge av planen om «dimmensjonering av plasser for barnehageåret 2022/20223». Planen kjem opp i første møte i utvalet for oppvekst og utdanning.

I dei fire kommunedelane Eiganes og Våland, Madla, Rennesøy og Tasta vurderer
kommunedirektøren det som hensiktsmessig å fordele dei 90 plassene som skal bort forholdsvis jevnt på seks virksomheter som er geografisk spredt, i områder med god lokal kapasitet:

«Dette vil sørge for minst mulig negativ innvirkning på barnehagetilbudet lokalt og på ansattforhold i den enkelte virksomhet. De seks virksomhetslederne vil i dialog med administrasjonen
iverksette reduksjonen av om lag 15 plasser i egen virksomhet», heiter det i forslaget.

I Finnøy kommunedel er det alt vedtatt å avvikla barnehagen i Hesby med 15 plassar, så der er det ikkje behov for fleire justeringar nå.