-Me reknar med at gjødselprisane vil halda fram, med å stiga ut over vinteren, seier Odd Ingebret Paulsen frå Norsk Landbruksrådgiving på Klepp.
-Me reknar med at gjødselprisane vil halda fram, med å stiga ut over vinteren, seier Odd Ingebret Paulsen frå Norsk Landbruksrådgiving på Klepp.

Anbefaling frå ekspertane: Kjøp gjødsel nå