Tredje slåtten var rik på protein, opplyser Norsk Landbruksrådgiving Rogaland (NLR).
Tredje slåtten var rik på protein, opplyser Norsk Landbruksrådgiving Rogaland (NLR). FOTO: Arkivfoto

Surfôravlinga i Rogaland rik på protein