Desse damene har går gått i bresjen for å kommunal utleige av fleirgongsservise. F.V: Kristin Kverneland, Rita Lindås og Gabriele Brennhaugen. Foto: Innbyggartorget.
Desse damene har går gått i bresjen for å kommunal utleige av fleirgongsservise. F.V: Kristin Kverneland, Rita Lindås og Gabriele Brennhaugen. Foto: Innbyggartorget.

Prøveprosjekt i Finnøy:

Kommunen startar utleige av dekketøy