Birger Hetland (Sp) raljerer for at kommunedelsutvala skal bli høyrde. Saka som no har ført dei til å sende eit opprop er «Grovsortering og prioritering av arealinnspill, for kommuneplanens arealdel 2023-2040.»
Birger Hetland (Sp) raljerer for at kommunedelsutvala skal bli høyrde. Saka som no har ført dei til å sende eit opprop er «Grovsortering og prioritering av arealinnspill, for kommuneplanens arealdel 2023-2040.» FOTO: Arkivfoto

Kommunedelsleiarar føler seg forbigått i saksbehandling