Det kan bli lenger åpent her, i ventehallen på Fiskepiren. Neste år skal ventehallen bli musikkscene, mens ein mindre del av bygget skal brukast for reisande.
Det kan bli lenger åpent her, i ventehallen på Fiskepiren. Neste år skal ventehallen bli musikkscene, mens ein mindre del av bygget skal brukast for reisande. FOTO: Kolumbus

Kolumbus: Døra på gløtt for lenger åpent på Fiskepiren