Etter ein sterk nedgang i fjor, viser passasjertalet på hurtigbåtane nå ein svak oppgang.
Etter ein sterk nedgang i fjor, viser passasjertalet på hurtigbåtane nå ein svak oppgang. FOTO: Rune Nedrebø

Trafikken med hurtigbåt nesten halvert