Speidargruppa har kanoar og robåtar ved Eggebøstemmen.  Speidargruppa blei tilgodesett med pengar på siste møtet i kommunedelsutvalet.
Speidargruppa har kanoar og robåtar ved Eggebøstemmen. Speidargruppa blei tilgodesett med pengar på siste møtet i kommunedelsutvalet.

Halvparten av søknadane om pengestøtte blei innvilga