-Det er ingen alternativ til gass i øyeblikket for gartnerinæringa, seier Jon Olav Runestad.
-Det er ingen alternativ til gass i øyeblikket for gartnerinæringa, seier Jon Olav Runestad.

CO2-bombe i statsbudsjettet for veksthusnæringa