Mange vil ha eit ord med i laget om utviklinga av strandsona i den nye kommuneplanen. (Illustrasjonsfoto)
Mange vil ha eit ord med i laget om utviklinga av strandsona i den nye kommuneplanen. (Illustrasjonsfoto) FOTO: Rune Nedrebø

Over 100 innspel til kommunens nye arealplan