Kirkens SOS ønsker fortsatt fokus på psykisk helse – også etter pandemien