Trass i store økonomiske kutt på sjukeheimen meiner leiar Gaute  Tengesdal at det er fullt mogleg å oppretthalda forsvarleg drift. Foto: Arkiv.
Trass i store økonomiske kutt på sjukeheimen meiner leiar Gaute Tengesdal at det er fullt mogleg å oppretthalda forsvarleg drift. Foto: Arkiv.

Fastheld at Finnøy sjukeheim framleis kan driftas forsvarleg