Dei pårørande Marianne Mjølhus, Margrethe Toft, og Jane Kirsten Cayeux er bekymra for kva det varsla driftskuttet vil bety for sjukeheimen.
Dei pårørande Marianne Mjølhus, Margrethe Toft, og Jane Kirsten Cayeux er bekymra for kva det varsla driftskuttet vil bety for sjukeheimen.

Lesarinnlegg frå pårørande vedrørande varsla driftskutt ved Finnøy Sjukeheim