Snart blir det nok kjøt til alle, anten norskprodusert eller importert.  Foto: Iris Ullvang.
Snart blir det nok kjøt til alle, anten norskprodusert eller importert. Foto: Iris Ullvang.

Mangel på kjøt, men marknaden er i betring