Det nye klubbhuset til skyttarlaget på Finnøy. Eigedommen får fritak frå eigedomsskatt.
Det nye klubbhuset til skyttarlaget på Finnøy. Eigedommen får fritak frå eigedomsskatt.

Desse i Finnøy og Rennesøy slepp eiendomsskatt