Henrik Halleland: -Ordninga vil gjera bdet lettare for alle unge å vera med i fritidsaktivitetar som kostar pengar.
Henrik Halleland: -Ordninga vil gjera bdet lettare for alle unge å vera med i fritidsaktivitetar som kostar pengar.

Kommunen får truleg del i frikort-ordninga