Rennesøy helse- og omsorgssenter.
Rennesøy helse- og omsorgssenter. FOTO: Rune Nedrebø

Nei til fleire kortidsplassar ved Rennesøy sjukeheim