"Fjordrott" tek over ruta etter "Fjordlys".
"Fjordrott" tek over ruta etter "Fjordlys".

«Fjorddrott» overtek ruta til «Fjordlys»