Finnøy sykehjem, illustrasjoner eksteriør og interiøra
Bilde 1 av 5
Finnøy sykehjem, illustrasjoner eksteriør og interiørb
Bilde 2 av 5
Finnøy sykehjem, illustrasjoner eksteriør og interiør
Bilde 3 av 5
Finnøy sykehjem, illustrasjoner eksteriør og interiør1
Bilde 4 av 5
fasade sjukeheim
Bilde 5 av 5

Bli med inn i den nye sjukeheimen

Bli med og ta ein kikk på den nye, flotte sjukeheimen som er planlagd på Finnøy. Nybygget skal vera ferdig om eit par år, og deretter skal «gamlebygget» sjainast opp.

Den nye sjukeheimen på Finnøy er teikna av Link Arkitektur. Nybygget og ombygginga av den eksisterande sjukeheimen er foreløpig berekna til 179 millionar kroner, og byggestart er planlagt rundt årsskiftet. Når nybygget er ferdig om to år, vil renoveringa av den eksisterande sjukeheimen begynna.
I nybygget skal det koma kafe, dagsenter med seks plasser, sykepleieklinikk, fotpleie, frisør og lokaler for fysioterapi og ergoterapi. Utandørs er det planlagt sansehage.