Kart over turområder i Finnøy. Brun farge er naturterreng, gule områder er leke- og rekreasjonsområder, blågrøne områder er strandsone mens grøne områder er jordbrukslandskap. Lilla punkt er tursti/fortøyning, blått er mindre p-plass/brygge mens grøn er større p-plass/brygge.
Kart over turområder i Finnøy. Brun farge er naturterreng, gule områder er leke- og rekreasjonsområder, blågrøne områder er strandsone mens grøne områder er jordbrukslandskap. Lilla punkt er tursti/fortøyning, blått er mindre p-plass/brygge mens grøn er større p-plass/brygge. FOTO: Stavanger kommune

Landbruk må gå framfor turinteresser