Hvem skal betale for gnag og sykkelstien fra Nådå til Fåhadlet når bompengene forsvinner?
Hvem skal betale for gnag og sykkelstien fra Nådå til Fåhadlet når bompengene forsvinner? FOTO: Rune Nedrebø

Myrhol: Krev garantier for å seia ja til forskuttering her