Mange namn dukka opp som passande på grasklypparen.
Mange namn dukka opp som passande på grasklypparen. FOTO: Husqvarna

Robert, Carl (i hagen) eller Kompis?