KRAFTIG MOTSTANDER: — Oppdrettsanlegg ved Alstrein kan bli katastofalt, sier Tor Bernhard Harestad i Stavanger og Omegn Fiskarlag.
KRAFTIG MOTSTANDER: — Oppdrettsanlegg ved Alstrein kan bli katastofalt, sier Tor Bernhard Harestad i Stavanger og Omegn Fiskarlag.

Video: Derfor er han imot oppdrettsanlegg i fjorden ved Randaberg