Det er planar om gang- og sykkelevg på denne farlege strekninga, men pengane uteblir.
Det er planar om gang- og sykkelevg på denne farlege strekninga, men pengane uteblir. FOTO: Rune Nedrebø

Livsfarleg strekning vil bli livsfarleg endå lenger