Landbrukssjef Geir Helge Rygg har endra meining når det gjeld naustet på Helgøy.
Landbrukssjef Geir Helge Rygg har endra meining når det gjeld naustet på Helgøy.

Landbrukssjefen snur, naust er likevel nødvendig