Frå arbeidet med den nye gang- og sykkelevegen over Mosterøy. Nå står asfaltering av bilvegen for tur.
Frå arbeidet med den nye gang- og sykkelevegen over Mosterøy. Nå står asfaltering av bilvegen for tur.

To vegar i Finnøy og Rennesøy får ny asfalt i år