I 1976 var det åtte skular i Finnøy, i dag er det fire